Wonen 3.0

Wonen 3.0 is een uniek programma van de Hogeschool Utrecht dat challenge based en interdisciplinair leren aanbiedt aan studenten. Een team studenten vanuit diverse opleidingen ontwikkelt innovatieve en betaalbare oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, CO2-reductie en energietransitie in en rondom woningen en gaan hiermee de strijd aan met andere universiteiten en hogescholen in een internationale wedstrijd; de Solar Decathlon.

Binnen Wonen 3.0 creëren deze studenten hun eigen organisatie en ontwikkelen ze duurzame oplossingen voor woningen; in overleg met elkaar, met eindgebruikers en met partners. De resultaten zijn door de interdisciplinaire aanpak kwalitatief beter, realistischer, aantrekkelijker, betaalbaar en beter te implementeren en kennen meer draagvlak. Met het door hen ontwikkelde huisconcept nemen de studenten deel aan de internationale Solar Decathlon Challenge. Momenteel is team Celcius bezig voor de eerste volgende editie in Washington in 2020. 

Challenge based en interdisciplinair leren zorgt dat studenten over de grenzen van hun eigen vak heen leren kijken en daagt hen uit om binnen een gestelde periode ook echt te presteren. Hierdoor komen ze in aanraking met alle facetten van ondernemen. De studenten ontwikkelen zich op deze wijze tot startbekwame, ondernemende professionals met duidelijke toegevoegde waarde voor de praktijk.

Binnen Wonen 3.0 is tevens aandacht voor onderzoek, zowel ten behoeve van de challenges als voor vraagstukken vanuit de partners. Studenten werken individueel of in groepsverband aan deze vraagstukken, vaak begeleid vanuit de lectoraten.

Het eerste huisconcept dat deelnam aan de SD Challenge in 2017 , is recent opgebouwd op het Utrecht Science Park en wordt een living onderzoekslab. De samenhang binnen Wonen 3.0  tussen het challenge based leren, onderzoek en de samenwerking met partners levert een prachtige win-win situatie op voor zowel onderwijs als partners.

Cookie settings